Predprijava upisa na diplomske stručne studije


Napomene

  • Da bi napravili predprijavu upisa morate se registrirati u ovu aplikaciju bez obzira na to dolazite li s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu ili druge obrazovne ustanove.
  • Studenti koji dolaze s druge obrazovne ustanove ili nemaju JMBAG moraju prije registriranja u ovu aplikaciju zatražiti JMBAG slanjem poruke ISVU koordinatoru na adresu koja je navedena za studij koji upisuju (na poveznici Kontakti) i u poruci navesti svoje ime, prezime, datum rođenja i OIB.
  • Ako ste se već registrirali u ovu aplikaciju (za neki prijašnji semestar) onda se trebate samo prijaviti s JMBAG brojem i lozinkom koju ste naveli prilikom registriranja.

2021/22 - zimski semestar (I i III)

Da bi napravili predprijavu upisa trebate se prvo prijaviti ili registrirati u aplikaciju te odabrati opciju "Predprijava upisa" ispod i slijediti upute. Ako želite pogledati predprijavu koju ste prethodno napravili (za aktuelne upise) odaberite opciju "Pregled postojeće predprijave".

Predprijava upisa

Pregled postojeće predprijave

Prijava/registriranje

U aplikaciju se možete prijaviti ako ste se prethodno registrirali. Za pitanja o samim upisima ili studiju možete kontaktirati studentsku referadu ili voditelja upisa.

Prijava

Registriranje

Rokovi za predprijave Raspored sati i obavijesti Kontakti Korisničke upute