Predprijava upisa na diplomske stručne studije

2022/23 - ljetni semestar (II i IV)


Napomene

  • Kandidati koji dolaze s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu moraju se registrirati u ovu aplikaciju. Kandidati koji dolaze s drugih visokih učilišta trebaju se registrirati tek na kraju razredbenog postupka, odnosno nakon što im se odobri upis na studij.
  • Ako ste se već registrirali u ovu aplikaciju (za neki od prijašnjih semestara) onda se trebate samo prijaviti s JMBAG brojem i lozinkom koju ste naveli prilikom registriranja.

Prijava/registriranje

U aplikaciju se možete prijaviti ako ste se prethodno registrirali. Za pitanja o samim upisima ili studiju možete kontaktirati studentsku referadu ili voditelja upisa.

Prijava

Registriranje

Rokovi za predprijave Raspored sati i obavijesti Kontakti Korisničke upute