Predprijava upisa na diplomske stručne studije

2023/24 - ljetni semestar (II i IV)


Napomene

Svi kandidati za upis na diplomski studij trebaju se registrirati u ovu aplikaciju. Ako ste se već registrirali (za neki od prijašnjih semestara) onda se trebate samo prijaviti s podacima koje ste naveli prilikom registriranja.

Prijava/registriranje

U aplikaciju se možete prijaviti ako ste se prethodno registrirali. Za pitanja o samim upisima ili studiju možete kontaktirati studentsku referadu ili voditelja upisa.

Prijava

Registriranje

Rokovi Obavijesti Kontakti Korisničke upute