Prijava u aplikaciju

Ako ste se registrirali prije akademske godine 2023/24 unesite JMBAG, u suprotnom unesite korisničko ime (privatnu email adresu).


Unesite lozinku koju ste odabrali prilikom registracije u ovu aplikaciju. Ako ste zaboravili lozinku ili se ne možete prijaviti u aplikaciju kliknite ovdje.